Türkiye’de Geçerli Ticaret Sicil Belgesi olan her tüzel ve gerçek kişi TURAB’a üye adayı olabilir. Yabancıların ayrıca Türkiye’de ikamet geçerli belgeleri olması şarttır.TURAB üyeliği ,başvuru beyannamesi ve eklerinin Yönetim kurulunca onaylanması,tüzük gereği aidatların ödenmesi ve TURAB sicil numarası verilmesi ve üyeliğin tebliği ile kazanılır. Web sitesinden başvuru yapanlara en kısa zamanda üyelik başvuru beyannamesi gönderilir.