TURAB

"TURAB ",TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLER VE EV SAHİBİ TOPLULUKLAR İÇİN İŞ YARATMA VE GİRİŞİMCİLİK FIRSATLARI” PROJESİ MERSİN ÇALIŞTAYINDA KİLİT ORTAKLAR ARASINDA YER ALDI

Şubat 2018’den bu yana, ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) Türkiye Ofisi ve belirli faaliyetler için IOM (Uluslararası Göç Örgütü) ortaklığıyla yürütülen bu proje , milyonlarca Suriyeli mülteci ve yerel topluluklara destek verilmesinde hem bölge genelinde hem de ulusal çapta daha koordineli BM müdahalesinin oluşturulmasını sağlamaktadsır.Hedef İller: Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Hatay olarak belirlenmiştir.

AB Avrupa Birliği’nin 11,6 milyon Avro katkısıyla, 24 ay sürecek olan bu proje, Şubat 2018’den bu yana ILO Türkiye Ofisi ve belirli faaliyetler için IOM ortaklığıyla yürütülmektedir. Proje’nin genel koordinasyonunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üstlenmiştir. Üniversiteler,Kalkınma Ajansları,Ticaret ve Sanayi Odaları,Yerel Yönetimler,Sendikalar ve İşveren Kuruluşları ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşları da kilit ortakları arasında yer almaktadır.

Projenin 25 Ekim 2018 tarihli çalıştayı MTSO'da yapılmış ve ilgili kuruluş temsilcilerinin yanısıra Mersin Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Doç.Dr. Erkan Aktaş'tan gelen davet üzerine,TURAB'ta kilit ortaklardan birisi olarak yer almıştır..Bu çalıştay'da TURAB Genel Başkan Canan Sunay, Genel Başkan Yard.Tarık Ciğer, TURAB üyesi ve Suriye temsilcisi Omar Koblawi, ve üyeler Muhammet Zalat ve Muhammed Taleb 'ten oluşan bir heyetle yer almıştır

Çalıştay'da yapılan sunumlarda projenin amaç ve hedefleri açıklanmış ve katılanların görüş ve önerileri dinlenmiştir