Turab, STÖ lerin türk Dünyasındaki yeni ve önemli panelinde idi

TURAB Genel Başkanı Canan Sunay,davetli olduğu ve 1-2 Ekim 2018 tarihlerinde Adana'da Türk Halkları Medeniyet Vakfı tarafından düzenlenen "Sivil Toplum Örgütlerinin Türk Dünyasında yeri ve önemi "konulu panele katıldı.Panel'e TURAB'ın ilgi alanında bulunan Türk Devletlerinden heyetler'de yer aldı.Genel Başkan Canan Sunay ,heyet temsilcileri yaptığı görüşmelerde TURAB hakkında tanıtım çalışmalarında bulundu ,ve ilk fırsatta TURAB üyesi iş adamları ile Türk Devletlerinden birisine ticari seyahat düzenleme projeleri başlatacağını açıkladı