TURAB TURKONFED INTERNATIONAL OLUŞUMUNDA YER ALDI

Istanbul’da yapılan çalıştay’da TURAB’ı Genel Başkan Canan Sunay ve TURAB Trabzon üyesi ve Trabzon temsilcisi Hasan Kamil Hayali temsil etti.
TURKONFED INTERNATIONAL yurt dışındaki Türk İş adamları Derneklerinin birlikteliğinin bir oluşumudur.
İlk etapta Ukrayna, Almanya, Gürcistan, Irak ve Kuzey Kıbrıs’taki Türk iş dernekleri oluşumda yer almıştır
TURKONFED NEDİR?
Türkonfed, Türkiye’nin gönüllülük esasına göre teşkilatlanmış, 186 üye işadamı derneği, 23’ü bölgesel 26 federasyonun birleşmesinden oluşmuş en büyük işinsanları organizasyonu. 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği uyum yasalarının Türkiye’de işadamı derneklerinin federasyonulaşmasına izin vermesiyle resmi hüviyetini kazanmış. Bu derneklere üye 10 binden fazla işadamı, sahip oldukları 40 binin üzerindeki firmayla Türkiye’de tarım ve kamu dışı istihdamın %55’ini oluştururken, enerji hariç dış ticaretin ise %83’ünü gerçekleştiriyorlar. Konfederasyonu oluşturan en önemli derneklerden biri olan TÜSİAD vasıtasıyla Avrupa Birliği’nde büyük sermayeli firmaların üye olduğu Eurochambers’a üyeyken, konfederasyon ise AB’de KOBİ’lerin temsil ediliği EMABBE’ye üye, yani bir şekilde ülkemiz henüz AB’ye üye olmadan, birliğin işadamı organizasyonlarına Türkonfed üye olmuş durumda. 
Türkonfed’in bir başka özelliği ise ülkemizde kadın girişimcilerinin en geniş biçimde temsil edildiği bağımsız işinsanları örgütü olması. Türkonfed, TUİD gibi siyaseten bağımsız ve tarafsız.

TURKONFED INTERNATIONAL NEDİR?

Türkonfed’in 2015 yılının mayıs ayında gerçekleşen genel kurulunda Tarkan Kadooğlu başkanlığa seçilmiş ve Hasan Kamil Hayali ise yurtdışı ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Başkan Kadooğlu’nun ve yeni yönetiminin desteğiyle Türkonfed Uluslararası’nın kurulmasının böylece önü açılmış Türkonfed International’ın kuruluşu, Türkiye’nin manevi başkenti Çanakkale’de düzenlenen 19. Türkfonfed iş zirvesinde gerçekleşmiştir.
TURKONFED INTERNATIONAL yurt dışındaki Türk İş adamları Derneklerinin birlikteliğinin bir oluşumudur.
İlk etapta Ukrayna, Almanya, Gürcistan, Irak ve Kuzey Kıbrıs’taki Türk iş dernekleri oluşumda yer almıştır
Üye derneklerin sayısı hızla artmaktadır.