11.2.2006 -16.02.2008 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU 

BAŞKAN Sedat Kutlu
BAŞKAN VEKİLİ Adnan Zengin
BAŞKAN YRD Doğan Narin
BAŞKAN YRD Mehmet Munif Yılmaz
GENEL SEKRETER Servet Çamurdaş
SAYMAN Vural Zafer Emirel
ÜYE Can Gencay
ÜYE Ali Makam
ÜYE Edvar Mum
ÜYE Nejdet Kılıç
ÜYE Süha Arıca