UMMAN ZİYARETİ

14-19 TEMMUZ 2005 tarihlerinde TURAB üyeleri Sedat Kutlu Emin Ucuz ve Mehmet Münif Yılmaz ve diğer inşaat sektörü üyelerinden kurulu bir heyet OMAN ‘da çeşitli ticari temaslarda ve ticari işbirliklerini geliştirme çalışmalarında bulundu.